Passa al contingut principal

convidat a la mostra de vídeo performance Homografía / Homography

cat/
HOMOGRAFÍA / HOMOGRAPHY (H.H) és un festival de treballs en vídeo que té una relació propera amb l'art d'acció i els moviments de dissidència sexual.
Els treballs presentats - vídeo, instal·lació, acció - evoquen la identitat, la creació sexual i artística, explorant la representació de la masculinitat, la manipulació de mitjans de comunicació, el voyeurisme / l'exhibicionisme...
curaduria: Asher (Méxic) i Chris Miller (Brussel·les).

_esp/
HOMOGRAFÍA / HOMOGRAPHY (H.H) es un festival de trabajos en vídeo que tiene una relación cercana con el arte de acción y los movimientos de disidencia sexual.
Los trabajos presentados - vídeo, instalación, acción - evocan la identidad, la creación sexual y artística, explorando la representación de la masculinidad, la manipulación de medios de comunicación, el voyeurismo / el exhibicionismo ...
curaduría: Asher (México) y Chris Miller (Bruselas).

_eng/
HOMOGRAFÍA / HOMOGRAPHY (H.H) is a festival of video works that have a close relationship with performance and queer art. The works presented - video, installation, performance - evoke identity, gender and artistic creation, exploring issues such as the portrayal of masculinities, media manipulation, voyeurism / exhibitionism...
curator: Asher (Mexico) and Chris Miller (Brussels).