Passa al contingut principal

taller de performance art | CUERPAS EN LA URBE intervenciones performativas en el espacio “público”

 

Immersió al món de l'art de la performance des del nostre entendre la vida a partir de l'amor subversiu i les cures extremes. S'iniciarà un treball des de la cuerpa com a espai (de vida / primigeni). La cuerpa com a espai acollidor i / o inhòspit, com a terra, com a llar, com a lloc. És des d'aquesta corporalitat (com a espai propi) que sorgeix la sensibilitat i enteniment dels altres espais. En aquesta ocasió treballarem posant èmfasi en la urbe i els seus ritmes.
Es donaran eines per desenvolupar activacions tan unipersonals com a comunitaries, entenent que l'espai que ocupem / habitem determina tots els altres espais (corporalitats-llocs) i viceversa. Es treballa a partir d'exercicis d'escolta extrema identificant i reconstruint la memòria de la cuerpa com a geografia política-afectiva. El reconeixement de l'altre i de l'ésser en comunitat heterogènia s'explora mitjançant l'activació dels espais múltiples interns / externs. La cocreació d'intervencions sorgirà a partir d'aquesta exploració d'empoderament amb les nostres cuerpas, energies i imaginaris.
Inscripcions obertes a partir del 6 d'abril 2021
Dates i horaris
tots els dijous del 22 d'abril al 13 de maig 2021
22 i 29 d'abril 2021
6 i 13 de maig 2021
de 17:30h a 20:30h
Nombre d'hores
12 horas
Preu
51,10 eu
Lloc
CC Can Felipa
C/ Pallars, 277. Barcelona

esp_______________________
Inmersión al mundo del arte de la performance desde nuestro entender la vida a partir del amOr Subversivo y los Cuidados eXtremos. Se iniciará un trabajo desde la cuerpa como espacio (de vida/primigenia). La cuerpa como espacio acogedor y/o inhóspito, como tierra, como hogar, como lugar. Es desde esta corporalidad (como espacio propio) que surge la sensibilidad y entendimiento de los demás espacios. En esta ocasión trabajaremos poniendo énfasis en la urbe y sus ritmos.
Se darán herramientas para desarrollar activaciones tanto unipersonales como en comunidad, entendiendo que el espacio que ocupamos/habitamos determina todos los demás espacios (cuerpas-lugares) y vice versa. Se trabaja a partir de ejercicios de escucha eXtrema identificando y reconstruyendo la memoria corporal como geografía político-afectiva. El reconocimiento de lx otrx y del ser en comunidad heterogénea se explora mediante la activación de los espacios múltiples internos/externos. La co-creación de intervenciones surgirá a partir de esta exploración de empoderamiento con nuestrxs cuerpxs, energías e imaginarios.
Inscripciones abiertas a partir del 6 de abril 2021
Fechas y horarios
todos los jueves del 22 de abril al 13 de mayo 2021
22 y 29 de abril 2021
6 y 13 de mayo 2021
de 17:30h a 20:30h
Número de horas
12 horas
Precio
51,10 eu
Lugar
CC Can Felipa
C/ Pallars, 277. Barcelona